Šibenska 33, 21000 Split
Tel/Fax: +385 21 569 561
OIB: 87842671860
IBAN: HR2824070001100651274

  • 01_neurofeedback.jpg
  • 02_vertikalizator.jpg
  • 03_terapijski_sistem_andulacijom.jpg
  • 04_terapijski_ultrazvuk.jpg
  • 05_senzorna_soba.jpg

Udruga

Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s
teškoćama u razvoju Anđeli.


Cilj udruge

Temeljitim programima ostvariti kontinuiranu brigu i cjelovitu skrb za djecu najteže tjelesne invalide i
djecu s teškoćama u razvoju.


Korisnici Udruge

Djeca najteži tjelesni invalidi i djeca s teškoćama u razvoju, bez obzira na povijest bolesti i dijagnozu

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Udruga „Anđeli“ Split, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacija (NN 172/03, 144/10, 37/11, 77/11,25/13 ), te Pravilnikom o načinu korištenja prava na pristup informacijama Udruge Anđeli.


Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže Udruga „Anđeli“ ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.
Usmeni zahtjev može se ostvariti: osobnim kontaktom na adresi Šibenska 57; putem telefona 021 569 561.


Službenici za informacije su: Mirjana Mutak i Anka Đikić.


Pravilnik o načinu korištenja prava na pristup informacijama nalazi se na adresi Šibenska 33, Šibenska 57 i Dinka Šimunovića 1 u glavnim hodnicima ispod oglasne ploče.
Obrazac za pismeni zahtjev nalazi se u prilogu.

Želite biti donator?

Udruzi Anđeli trebaju razne potrepštine koje svakodnevno koristimo za rad, napredak i zdravlje našiš štičenika. Ukoliko osjećate potrebu da bi ste nam na neki način doprinjeli, kako u robi ili usluzi, slobodno nas kontaktirajte.

Želite volontirati?

Našoj udruzi osim njegovatelja jako su potrebni volonteri velikoga srca koji bi svojim doprinosom omogućuju lakšu organizaciju naših akcija za prikupljanje sredstava, sudjelovanje u istima, te promicanje svijesti široj javnosti o radu i cilju udruge.

DV Mali Dupin

021 / 584 - 703
dvmalidupin@andjeli.hr

Nacionalna zaklada

nacionalna3

Neki od naših donatora i sponzora

komis logo24 sata  ured za udruge  agencija za mobilnost programe eu i ek  hrvatska za djecu logotip
logo grad split  ministarstvo zdravlja  ministarstvo znanosti obrazovanja sporta minsitarstvo socijalne politike
nacionalna agnecija za razvoj civilnog drustva  splitsko dalmatinska zupanija rotary